O nás

ZEXON: Inovátori s víziou pre budúcnosť vášho biznisu.

Naša špecializácia

Spoločnosť ZEXON s.r.o. sa zameriava na vývoj a dodávky software riešení pre rôzne trhové segmenty. Špecializujeme sa aj na oblasť zdravotníctva, kde máme úspešne etablovaných viacero produktov. Vyvíjame inovatívne riešenia podľa požiadaviek našich klientov a komplexné informačné systémy pre malé ako aj pre veľké spoločnosti naprieč trhovým spektrom. Poskytujeme outsourcing IT služieb pre firmy, ktoré nemajú vlastný IT tím alebo chcú optimalizovať firemnú infraštruktúru či znížiť náklady na tieto služby. Ponúkame aj tvorbu interaktívnych webov pre firmy, ktoré chcú inovovať či vytvoriť svoju web stránku. Do portfólia našich služieb patrí aj tvorba e-shopov na mieru podľa vašich požiadaviek.

Naše poslanie

Hlavným poslaním spoločnosti ZEXON je pomoc našim zákazníkom, aby boli vďaka najmodernejším technológiám lepší ako ich konkurencia. Za roky pôsobenia na trhu sme dodali množstvo inovatívnych SW a HW riešení a služieb aj tým najnáročnejším klientom.

Špičkový tím odborníkov

Spoločnosť disponuje profesionálnym a vyškoleným tímom programátorov, správcov, analytikov a projektových manažérov, ktorí majú 20 ročné skúsenosti s najnovšími IT technológiami postavenými na moderných riešeniach.

Orientácia na klienta

Hĺbkovo analyzujeme požiadavky a očakávania našich klientov. Budujeme trvalo udržateľné partnerstvo založené na vzájomnej dôvere. S našimi zákazníkmi vždy komunikujeme ústretovo a profesionálne. Našim cieľom je byť silným a spoľahlivým partnerom.

Orientácia na Slovensko aj zahraničie

Naše riešenia nájdete na Slovensku, v Českej republike ako aj v zahraničí.

Kybernetická bezpečnosť

Garantujeme bezpečnosť údajov a informácií využívaním dostupných technológií s najmodernejšími bezpečnostnými prvkami.

Zodpovednosť

Dodržiavame všetky právne predpisy, zákonné normy a zmluvné ustanovenia. Predchádzame situáciám, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov.

Technológie s ktorými pracujeme

PHP - Laravel, Symfony, Nette, Vue, React, Angular
Java - Spring,Angular, React, AJAX Javascript, Hibernate
C# - Entity Framework, Angular, React
Databázy - MySQL, mSQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, PostGIS
Node.js - RabbitMQ
Mobilné - Ionic, Expo

Technológie PHP, Laravel, React, C#, Node.js

Pri svojej práci používame AI

Práca s AI (umelá inteligencia)
AI nám pomáha efektívnejšie využívať náš pracovný čas. Vyhodnocovanie údajov s použitím AI prebieha za zlomok času, taktiež pomáha pri riešení komplexných problémov, či analýze rozsiahlych súborov a dát. Integrácia AI do našej spoločnosti nás posúva ďalej, vieme poskytovať efektívnejšie riešenia pre našich zákazníkov, čo prispieva k ich celkovej spokojnosti.

Vyvíjame 2D a 3D fotografie pomocou AI

Analytika 2D a 3D fotografií
pomocou AI

Použitie AI pri meraní, porovnávaní a vyhodnocovaní údajov. Využitie na rozpoznávanie tváre, vozidiel, alebo v lekárstve pri röntgenových snímkach, skenoch chodidiel, detských hlavičiek a chrbtíc pre analýzu, 3D vyhodnocovanie, prípadne porovnanie výsledkov liečby.

Spoľahlivosť a flexibilita

Našim zákazníkom poskytujeme včasnú spätnú väzbu a dodržiavame dohodnuté termíny. Flexibilne reagujeme na požiadavky zákazníkov. Sme spoľahlivým partnerom v oblasti efektívneho odovzdávania informácií. V závislosti od potrieb zákazníka zabezpečujeme komplexný servis a správu systémov v zmluvnej SLA 8/5 alebo 24/7.

Kontakt

Analýza

Riešenie

Cenová ponuka

Vývoj a bezpečnosť

ZEXON pri svojej práci využíva metodiku vývoja software DevOps. Ide o kombináciu vývoja - Dev (development) a operácií - Ops (operations). Cieľom DevOps je dodávať vysokokvalitný software rýchlejšie a spoľahlivejšie odstránením bariér medzi vývojovými a prevádzkovými tímami.

Rýchlejší čas uvedenia na trh

Častejším a spoľahlivejším dodávaním SW môžu organizácie rýchlejšie uvádzať na trh nové funkcie a produkty.

Zvýšená efektivita a produktivita

Automatizácia a spolupráca medzi tímami vedie k efektívnejším procesom a k zvýšeniu produktivity.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Vďaka rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu dodávaniu softvéru budú zákazníci viac spokojní s produktom.

Vylepšená kvalita a spoľahlivosť

Postupy DevOps pomáhajú zachytiť a opraviť problémy skôr vo vývojovom cykle, čo vedie k vyššej kvalite a k spoľahlivejšiemu SW.

Vývoj prostredníctvom DevOps

Prečo na DevOpse záleží? Spoločnosť Puppet zrealizovala porovnanie IT spoločností, ktoré aplikujú DevOps a výsledkom prieskumu sú nasledujúce fakty:

  • Spoločnosti minú až o 22% menej času na neplánovú prácu či prepracovanie hotových vecí. V dôsledku toho sú schopní minúť až o 29% viac času na novú prácu (nové funkcie, vylepšenia,...).
  • Spoločnosti minú o 55% menej času na odstránenie problémov súvisiacich s bezpečnosťou.
  • Vďaka väčšiemu počtu nasadení aplikácie (niekoľkokrát za deň) dokážu dosiahnuť väčší výkon a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu na požiadavky trhu / zákazníka.

Plan (zmapovanie požiadaviek, tvorba plánu a úloh na realizáciu)15%
Code (programovanie a úprava kódu)30%
Build (budovanie celého kódu)45%
Test (kompletné pretestovanie)60%
Release & Deploy (nasadenie aplikácie)75%
Operate (používanie aplikácie)90%
Monitoring (analýza výkonnosti/nedostatkov, optimalizácia infraštruktúry)100%

Riešenie na mieru

Aby sme vám mohli navrhnúť vhodné software alebo hardware riešenie, musíme čo najlepšie spoznať vaše potreby. Každý projekt implementujeme individuálne na základe odbornej analýzy a vašich požiadaviek.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov a pristupujeme k spracovaniu osobných údajov, ako aj k informáciám získaných od tretích strán osobitne dôverne. Rešpektujeme právo na súkromie. S osobnými údajmi nakladáme výlučne v súlade s účelom, na ktorý nám boli so súhlasom tretej strany poskytnuté.